CCWW nº 12

"" CRÓNICAS WAGNERIANAS Nº 12 xa editada: Pintores prerrafaelistas, Literatura Artúrica, Harold Foster, Discografía do Rheingold, Entrevista á soprano Alba Trillo, Musicoterápia...Suscreba-se á única revista galega de cultura musical e wagneriana. Xaneiro 2017
LAS LEYENDAS DE WAGNER EN LA LITERATURA ESPAÑOLA (A. Bonilla, 1913), Reedizón de Edit. Órbigo e AWG. Só 4 exemplares numerados por solicitude
No hay ninguna entrada.
No hay ninguna entrada.